Våra tjänster

Trädflytt

 

Att flytta ett träd

Manuellt eller med maskin

 

Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin. Träd med stamdiameter upp till ca 40 cm kan flyttas med spadmaskin om utrymme till maskinen finns. För att avgöra om en trädflyttning är realistisk krävs viss utredning där alla relevanta parametrar gås igenom. Företaget förfogar över fyra stycken spadmaskiner från 85 cm i diameter upp till 300 cm i diameter.

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Vi är ett levande företag