Vi vårdar, beskär och fäller i hela skåne

Helgessons Trädtjänst

Vi arbetar med modern och professionell trädvård som bygger på stor kunskap om träd och lång praktisk erfarenhet.

Välkommen till

Helgessons Trädtjänst

Helgessons Trädtjänst är ett professionellt trädvårds företag med lång erfarenhet och hög kompetens.
Vår grundtanke är välmående träd, medarbetare som trivs och nöjda kunder.
Våra arborister med ägaren Jonas Helgesson i spetsen är alla certifierade och välutbildade inom trädvård.
Vi erbjuder flera tjänster inom trädvård.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Vi är ett levande företag