Våra tjänster

Konsultation

 

Konsultation

Kunskap och erfarenhet

Som trädägare/förvaltare kan det vara betydelsefullt att hitta en person som har kunskap och erfarenhet av träd och hur de fungerar. De vanligaste frågeställningarna handlar om sjukdomar, risker, skador, vitalitet, värden, skötsel. Träd fyller flera viktiga funktioner i samhället och för vår miljö som är av högt värde att ta hänsyn till när det gäller förvaltning, skötsel och beslut kring träden i vår närmiljö.

Huvuddelen av våra konsultationer efterfrågas av kommuner, förvaltningar, projekterings-eller byggbolag. Alla som har frågor kring träd har nytta av denna tjänst.

Välkommen att kontakta oss om du vill boka en konsultation eller vill veta mer om hur en konsultation kan hjälpa dig kring dina träd.

 

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Vi är ett levande företag