Vi kan hjälpa dig med professionell

Trädvård

 

Vår syn på trädvård

Träd och trädvård ligger oss varmt om hjärtat. Träd fyller viktiga funktioner i vårt ekosystem men även för vårt välmående. Våra arborister med Jonas i spetsen har hög kompetens och lång erfarenhet kring träd.

Vi kan hjälpa dig som kund med det mesta kring dina träd. Vi gör allt från plantering av nya träd, beskärningar, fällningar, flytt av träd, bortfräsning av stubbar till att bedöma och inventera träd och trädbestånd. Listan på vad vi kan hjälpa dig som kund med är lång.

Välkommen att kontakta oss.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Vi är ett levande företag