Våra tjänster

Stubbfräsning

 

Att fräsa en stubbe

Både stora och små

Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.
De 60 hästkrafterna driver snabbt fräsen genom både stora och små stubbar.
Fördelen med kraftig skärutrustning och maskin är att vi fräser bort hela stubben, även den del som gör gräsmattan ojämn.

Stubbfräsning rekommenderas

– när det ska bli gräsmatta istället för stubbe
– när planteringsbäddar ska iordningställas i gammal rotmiljö
– när nya träd ska planteras efter gamla träd och svampförhållandena är utredda.

Djupfräsning av stubbar rekommenderas när området ska schaktas för tex husbygge (normaltaxa för deponi av stubbe 1000 kr / ton)

Vi fräser även bort stubbar i naturmark för enklare skötsel.

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Vi är ett levande företag