Våra tjänster

Fällning

 

Att fälla ett träd

Metodiskt och säkert

 

Varje fällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid maken, helfällning, eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar, sektionsfällning.

När trädet fälls i mindre delar kan dessa frifalla ner till marken eller så förankras de med rep och firas ner till marken. När stora eller många träd ska fällas kompletteras arboristen och de små maskinerna med en arbetsplattform, lift, som möjliggör en snabbare och mindre fysisk fällning.

De gånger träden står så trångt att arbetet känns helt opraktiskt kan bästa fällriktning vara uppåt. En mobilkran lyfter då hela eller delar av ett träd och lägger ner det på en öppen yta. Vi samarbetar också med lokal kranbil som kan sektionsfälla träd med gripsåg monterad i kranarmen. Vi väljer rätt metod för att uppnå både effektivitet och en god arbetsmiljö.

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Vi är ett levande företag