Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

VITALISERING

Att förbättra ståndorten kan hjälpa trötta träd. Vi har erfarenhet av flera metoder som kan gynna träden. Vi arbetar tillsammans med Splendor Plant i ett konceptet ”Levande mark” som är ett sätt att gynna träden. I konceptet arbetar vi med jordkemin men även med mikrolivet kring rötterna. Vi använder oss av kompost tea, bladgödsling, grönkompost och grovflis. Jordbyte runt träd i hårdgjorda ytor är också en fungerande men mer kostsam metod. Denna metod har dock flera fördelar och kan kombineras med tillförsel av dagvatten till växtbädden.