Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

TRÄDVÅRDSPLAN

En trädvårdsplan ger ett långsiktigt tänkande kring skötsel, ekonomi och åtgärder. Vi gör en inventering av era träd, upprättar protokoll där skador, växtplats, växtsätt mm noteras. Därefter görs ett förslag på lämplig trädvård. En offert kan upprättas utifrån trädvårdsplanen