Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

STUBBFRÄSNING

Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning. De 60 hästkrafterna driver snabbt fräsen genom både stora och små stubbar. Fördelen med kraftig skärutrustning och maskin är att vi fräser bort hela stubben, även den del som gör gräsmattan ojämn.

Stubbfräsning rekommenderas

* När det ska bli gräsmatta istället för stubbe
* När planteringsbäddar ska iordningställas i gammal rotmiljö
* När nya träd ska planteras efter gamla träd och svampförhållandena är utredda.

Djupfräsning av stubbar rekommenderas när området ska schaktas för tex husbygge (normaltaxa för deponi av stubbe 1000 kr / ton)

Vi fräser även bort stubbar i naturmark för enklare skötsel.