Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

ROTVÅRD

Att förbättra ståndsorten kan hjälpa trötta träd. Vi kan rekommendera relevanta åtgärder efter att ha studerat ståndsorten och ev gjort jord/bladannalys. Tex kan äldre träd på parkmark generellt vitaliseras med hjälp av specialjord eller med tillförsel av bark, löv och kompost. Jordbyte runt träd i hårdgjorda ytor är en fungerande men mer kostsam metod. I samband med grävningar och förändringar i trädets rotmiljö bör dessa ingrepp värderas mot värdet i trädet. Det finns kunskap om vad som är skadligt för ett träds rot och funktion. Alltför många trädägare har fått se sina träd vissna ned några år efter installerad jordvärme.