Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang

 

TRÄDVÄRDERING

Det har länge gjort försök med olika värderingsmodeller för att skapa ett objektivt trädvärde för träd i urban miljö. Vilken modell som än används tycker alltid en part att värdet är helt tokigt. Lägsta värdet i ett träd ger skogsbolaget med avdrag för att det växt nära bebyggelse (risk för spik). Det högsta värdet ger en äldre metod som utformats av Klaus Stritze. En metod som det pratas gott om är en modell betecknad VAT 03. Trädvärdering används när träd tillfogats skada, avsiktligt eller genom olycka. Att ange ett vitesbelopp är en metod för att skydda ett träd i samband med mark/byggarbete. Ett sådant vitesbelopp kan och bör sättas högre.