Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

TRÄDVÄRDERING

Trädvärdering används när träd tillfogats skada, avsiktligt eller genom olycka. Det har länge gjort försök med olika värderingsmodeller för att skapa ett objektivt trädvärde för träd i urban miljö. Vilken modell som än används tycker alltid en part att värdet är helt tokigt. Lägsta värdet i ett träd ger skogsbolaget med avdrag för att det växt nära bebyggelse (risk för spik). Det högsta värdet ger än äldre metod som utformats av Klaus Stritze.

Huvuddelen av våra värderingar görs enl Alnarpsmodellen ”Ekonomisk värdering av träd”. En metod som det pratas gott om är en modell betecknad VAT 03 vilken används när träden inte står i stadsmiljö.

Att ange ett vitesbelopp är en metod för att skydda ett träd i samband med mark/byggarbete. Ett sådant vitesbelopp kan och bör sättas högre.