Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

TRÄDGÅRDSRENOVERING

En efterfrågad tjänst är renovering av den förväxta trädgården. Det kan tyckas att arboristen är överkvalificerad för arbete på marken men så är det inte. Att renovera buskar, fruktträd, barrträd och kanske något större träd kan bli jättebra om det görs rätt. Att renovera en förväxt oxelhäck görs på två-tre år och ger en fin häck. Här är det inte tillåtet att fälla hela häcken på 30 cm höjd. Vi har många referenser på lyckade och ekonomiskt fördelaktiga renoveringar.