Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

RÅDGIVNING

Som trädägare/förvaltare kan det vara betydelsefullt att hitta en person som har kunskap och erfarenhet av träd och hur de fungerar. Huvuddelen av våra rådgivningar efterfrågas av förvaltningar, större trädägare eller av projekterings eller byggbolag. De vanligaste frågeställningarna handlar om sjukdomar, risker, skador, vitalitet, värden, skötsel. Till de mindre trädägarna ingår det en viss mängd råd i samband med mötet för fri offert.