Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang

 

PLANTERING

När större träd eller många träd ska planteras finns det ofta många frågor som behöver svar. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering. Det finns inga genvägar till en bra och lyckad plantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Trädens rötter behöver; Vatten, näring, syre och ett substrat som gå att penetrera (tex jord). Att göra rätt från början är lönsamt!