Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

KONSULTATION

Som trädägare/förvaltare kan det vara betydelsefullt att hitta en person som har kunskap och erfarenhet av träd och hur de fungerar.

De vanligaste frågeställningarna handlar om sjukdomar, risker, skador, vitalitet, värden, skötsel.

Huvuddelen av våra konsultationer efterfrågas av kommuner, förvaltningar, större trädägare eller av projekterings eller byggbolag. Alla som har frågor kring träd har nytta av denna tjänst.