Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

TRÄDFÄLLNING

Varje fällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid maken, helfällning, eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar, sektionsfällning. När trädet fälls i mindre delar kan dessa frifalla ner till marken eller så förankras de med rep och firas ner till marken. När stora eller många träd ska fällas kompletteras arboristen och de små maskinerna med en arbetsplattform, lift, som möjliggör en snabbare och mindre fysisk fällning. De gånger träden står så trångt att arbetet känns helt opraktiskt kan bästa fällriktning vara uppåt. En mobilkran lyfter då hela eller delar av ett träd och lägger ner det på en öppen yta. Vi samarbetar också med lokal kranbil som kan sektionsfälla träd med gripsåg monterad i kranarmen. Vi väljer rätt metod för att uppnå både effektivitet och en god arbetsmiljö.

> Läs mer

Helfällning av träd med motorsåg
De flesta träd kan fällas i ett stycke direkt från marken. Noggrann fällteknik bådar för ett exakt resultat

Helfällning av träd med motorsåg + vinsch för lutande/baktunga träd
Många av de träd som vi fäller har en svag eller kraftig lutning åt fel håll. De träd som är friska och har tillräcklig elasticitet i veden har förutsättningar för att kunna fällas med vinsch eller annan hjälputrustning.

Sektionsfällning av träd utförd av arborister
Ett hantverk som kräver kunskap och erfarenhet. En klättrande arborist använder trädet som förankringspunkt till sina livlinor men också som förankringspunkt för de rep som används när grenar firas ner till marken.

Sektionsfällning av träd från Lift/arbetsplattform
Vid sektionsfällning av många träd nära varandra ökar en arbetsplattform effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön. När riskträd ska fällas är arbetsplattformen det säkraste alternativet

Sektionsfällning av träd med hjälp av mobilkran + Lift eller klättrande arborister
MMobilkranen är till stor hjälp när träd på innergårdar, slänter eller i belamrade miljöer ska fällas. Möjligheten att lyfta bort trädet till en bra arbetsplats kan spara många timmars manuellt arbete.