Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

BORTFORSLING

Vid trädfällning produceras stora mängder ris och stock. Med hjälp av små effektiva maskiner kan vi skonsamt flytta fram både små och stora mängder ris och stock till körbar väg/sida på tomt. Vår containerbil lastar med timmerkran och kör materialet till flisdepå.