Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang

 

TRÄDBESIKTNING

Höj säkerheten, låt oss kontrollera träden från rot till topp. Ett utbildat och tränat öga kan göra en bra bedömning av ett träds status genom att undersöka trädet på utsidan. När den visuella kontrollen indikerar röta eller invändig skada fastställs den mer exakta utbredning med hjälp av instrument (resistograf och/eller fraktometer). Vi arbetar även med att bedöma den totala risken för olycka. Ett tiotal parametrar utgör bedömningsgrunden för olycksrisk, till dessa parametrar hör .ex. vindefekter, markfukt och jordmån. En trädbesiktning kan leda fram till beskärning eller trädfällning.