Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

TRÄDBESIKTNING

Höj säkerheten, låt oss kontrollera träden från rot till topp. Ett utbildat och tränat öga kan göra en bra bedömning av ett träds status genom att undersöka trädet på utsidan. De flesta riskbedömningarna görs med det internationellt analysverktyget TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) är ett internationellt verktyg som är framtagen av ISA för att göra riskanalyser av enskilda träd eller träd i grupp. Trädägaren anger själv vilken risknivå som den kan tolerera, vanligtvis anges denna som låg. Trädägaren anger också besiktningsintervall. Ett kort besiktningsintervall släpper igenom fler träd än ett långt intervall.

Analysen bygger sedan på visuella iakttagelser av trädet och faktorer som är relevanta för att göra en prognos kring hur och när trädet kan havererar/går sönder. I trädets närhet kan egendom eller personer komma till skada. Med hjälp av TRAQ görs en bedömning av vilka värdeobjekt som kan finns i trädets riskzon, hur stor sannolikheten är att de blir träffade vid ett trädhaveri samt hur allvarlig konsekvensen förväntas bli. Trädets totala risk är en produkt i flera steg där matriser används för att ge en så objektiv klassning som möjligt. Den totala risken klassas från låg till extrem. Åtgärder för att klassa ner trädet till önskad risknivå föreslås. http://www.isa-arbor.com/

Trädvårdsplan
En trädvårdsplan ger ett långsiktigt tänkande kring skötsel, ekonomi och åtgärder. Vi gör en inventering av era träd, upprättar protokoll där skador, växtplats, växtsätt mm noteras. Därefter görs ett förslag på lämplig trädvård. En offert kan upprättas utifrån trädvårdsplanen.