Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

FÖRETAGET

> Anställda
> Företagets historia
> Kompetens
> Referenser
> Tips & Råd
> I Media

 

TIPS & RÅD

För att undgå att du som beställare kan anses ha ett arbetsmiljöansvar måste du i din kontakt med tilltänkt företag förvissa dig om följande:
- Företaget ska ha en företagsförsäkring
- Företaget ska ha relevant utbildad personal
- Företaget ska ha erfarenhet och kunna hänvisa till referenser
- När du som beställare har förvissat dig om detta kan du anses ha fullgjort sin skyldighet.