Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

FÖRETAGET

> Anställda
> Företagets historia
> Kompetens
> Referenser
> Tips & Råd
> I Media

 

TIPS & RÅD

För att undgå att du som beställare kan anses ha ett arbetsmiljöansvar måste du i din kontakt med tilltänkt företag förvissa dig om följande: Företaget ska ha en företagsförsäkring. Företaget ska ha relevant utbildad personal. Företaget ska ha erfarenhet och kunna hänvisa till referenser. När du som beställare har förvissat dig om detta kan du anses ha fullgjort sin skyldighet. I vissa kommuner krävs det rivningslov för att fälla träd. Kontakta din kommun ang detta. Det finns ett generellt biotopskydd, strandskydd mm som kan begränsa vilka åtgärder som kan göras i, vid och med träd.